Câu hỏi

Cách xem doanh số nhân viên bán được bao nhiêu trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Xin chào, S3 xin giải đáp câu hỏi này của bạn như sau:

simplesolutions_new_bullet_1414Để xem nhanh và đơn giản, bạn vào Báo cáo >> Báo cáo doanh số >> Doanh số theo nhân viên.

simplesolutions_new_bullet_1414Doanh số nhân viên sẽ hiện ra một cách trực quan dưới dạng biểu đồ theo doanh số và số lượng bán được, đồng thời hiện chi tiết thống kê trong bảng phía dưới biểu đồ như hình dưới đây:

Screenshot (10)

Khi click vào biểu tượng 2016-07-14_16-57-55, bạn có thể dễ dạng download file báo cáo doanh số nhân viên về máy tính dưới dạng Excel .

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?