Câu hỏi

Có hủy được giao dịch bán hàng đã thực hiện trên phần mềm S3POS hay không?

Trả lời

Chào bạn,

Bạn hoàn toàn có thể hủy được hóa đơn giao dịch bán hàng trên phần mềm S3POS.

Khi đã hủy giao dịch, hệ thống phần mềm sẽ không trừ kho sản phẩm, không tính giao dịch đó trong báo cáo doanh số, công nợ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn sẽ lưu thông tin của lần giao dịch đã hủy đó, kèm theo lý do tại sao giao dịch đã bị hủy, để hỗ trợ bạn quản lý chặt chẽ qua trình thực hiện giao dịch đã diễn ra trên phần mềm.

Để hủy, bạn làm theo các bước sau:

ssv1-color-logo (2) Vào Báo cáo >> Tìm kiếm giao dịch >> Click chọn Hóa đơn bán hàng >> Chọn khoảng thời gian giao dịch đã thực hiện trong quá khứ >> Click Tìm kiếm >> Click vào mã đơn bán hàng cần hủy

2016-07-28_11-54-35

ssv1-color-logo (2) Chọn Hủy Hóa Đơn

2016-07-28_12-01-33

ssv1-color-logo (2) Xuất hiện cửa sổ, bắt buộc ghi lý do hủy giao dịch >> Gửi

2016-07-28_12-08-05

 

 

Ngoài ra, đối với các giao dịch bán hàng diễn ra trong ngày, bạn có thể thực hiện hủy bán hàng theo cách sau:

ssv1-color-logo (2) Vào Trạng thái >> Trạng thái mua bán >>  Click vào đơn bán hàng cần hủy

new1

ssv1-color-logo (2) Chọn Hủy Hóa Đơn

file5

ssv1-color-logo (2) Xuất hiện cửa sổ, bắt buộc ghi lý do hủy giao dịch >> Gửi

file5

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?