Câu hỏi

Có thể nhập file danh mục sản phẩm đã có sẵn vào phần mềm S3POS không?

Trả lời

Chào bạn,

Nếu cửa hàng của bạn đã có file sẵn danh sách sản phẩm thì vẫn có thể nhập được qua phần mềm S3POS. 

Bằng cách thực hiện theo bước sau:

Bước 1

Đăng nhập tài khoản S3, vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2

Chọn mục Nhập từ Excel >> Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 

Click vào chữ tại đây để tải file SanPham.xls về máy tính

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 4 

Mở file vừa được tải về (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn).

Sau đó, copy dữ liệu từ file danh mục sản phẩm đã có sẵn qua file của phần mềm S3POS vừa download.

Lưu ý copy – paste đúng theo thông tin từng cột.

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Chú giải các cột quan trọng:

 TenSanPham: Thông tin về tên sản phẩm (*bắt buộc*)

 MaSanPhamHeThong: Mã lưu trên hệ thống của sản phẩm (*nên để trống*)

 MaHang: Mã hàng của sản phẩm (*có thể để phần mềm tự đặt*)

 NhomHang: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm (*nếu có thì tốt*)

 MaVach: Dãy số đại diện cho mã vạch (*có thể để phần mềm tự đặt*)

 DonViTinh: Cái, hộp, ly, v.v…

 GhiChu: Ghi chú về sản phẩm

 SoLuongTon: Số lượng ở thời điểm hiện tại của sản phẩm.

 GiaVon: Giá vốn của sản phẩm, dùng để tính Giá trị hàng tồn

 GiaBanLe: Giá bán áp dụng cho các Khách hàng bình thường.

 GiaBanSi: Giá bán cho Khách hàng được định nghĩa là Khách Hàng Sỉ.

Bước 5 

Sau khi lưu lại thông tin đã nhập trên Excel, vào lại phần mềm. Bạn vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Nhập từ Excel >> Danh mục sản phẩm >> Bấm nút Chọn để tìm và tải file Excel lên phần mềm.

Lưu ý chọn file download từ phần mềm S3POS vừa được nhập dữ liệu.

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Cuối cùng, file tải lên thành công sẽ như hình bên dưới:

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lúc này, bạn hoàn toàn có thể vào Quản lý >> Quản lý kho để kiểm tra lại thông tin vừa tải lên phần mềm.

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 Tham khảo Video hướng dẫn nhập danh mục hàng hoá bằng file Excel lên phần mềm S3POS

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?