Câu hỏi

Đổi mật khẩu truy cập trên phần mềm S3POS như thế nào?

Trả lời

Có 2 cách để thay đổi mật khẩu truy cập trên phần mềm S3POS áp dụng cho hai loại tài khoản khác nhau:

ssv1-color-logo (2)  Tài khoản với phân quyền chủ doanh nghiệp (Chủ doanh nghiệp có thể thay đổi mật khẩu bất cứ người dùng nào)

ssv1-color-logo (2)  Tài khoản không được phân quyền chủ doanh nghiệp (Chỉ thay đổi được mật khẩu của chính người dùng đó, ngoài ra không thay đổi được của bất cứ người dùng nào nếu không được phân quyền chủ doanh nghiệp)

Cách 1: Thay đổi mật khẩu truy cập cho tài khoản chủ doanh nghiệp.

Với tài khoản này, bạn thay đổi theo các bước sau:

ssv1-color-logo (2) Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Danh mục người dùng >> Chọn Tài khoản muốn đổi mật khẩu

doimatkhau_1

ssv1-color-logo (2) Chọn Đổi mật khẩu >> Nhập mật khẩu mới >> Xác nhận mật khẩu mới vừa nhập

doimatkhau_2

ssv1-color-logo (2) Bấm Đổi mật khẩu để hoàn thành thao tác.

Đổi mật khẩu 1.3

Cách 2: Thay đổi mật khẩu tài khoản không được phân quyền chủ doanh nghiệp

Người dùng không được phân quyền chủ doanh nghiệp có thể tự thay đổi mật khẩu tài khoản của mình theo các bước được hướng dẫn như sau:

ssv1-color-logo (2)  Chọn tên người dùng được gạch chân ở phía bên trên góc tay phải

doimatkhaukhongphaitaikhoanchudoanhnghiep_1

ssv1-color-logo (2)  Xuất hiện ô Thông Tin Người Dùng >> Chọn Đổi mật khẩu >> Nhập mật khẩu mới >> Xác nhận mật khẩu mới vừa nhập.

doimatkhautaikhoankhongphaichudoanhnghiep_2

ssv1-color-logo (2)  Bấm Đổi mật khẩu để hoàn thành thao tác.

doimatkhautaikhoankhongphaichudoanhnghiep_3

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?