Câu hỏi

Không thấy sản phẩm hay khách hàng trên phần mềm S3POS thì làm sao?

Trả lời

Yên tâm yên tâm 😎  Bình tĩnh làm theo hướng dẫn của Vịt:

ssv1-color-logo (2) Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Cài đặt >> Nâng cao >> Tôi hiểu và muốn tiếp tục

1.1

ssv1-color-logo (2) Tùy theo trường hợp bạn đang gặp phải, lựa chọn nút Re-Index cho phù hợp nha:

1. Không tìm được Sản phẩm >> Re-Index Sản Phẩm

2. Không tìm được thông tin Khách hàng >> Re-Index Khách Hàng

3. Không tìm được Hóa đơn và Chứng từ >> Re-Index Hóa Đơn & Chứng Từ

4. Không tìm được thông tin Nhân viên (người dùng) >> Re-Index Người Dùng

2.1

# Lỡ chờ quá lâu thì đừng mất kiên nhẫn nha, cứ thoải mái chuyển sang các menu khác.

# Khi nào xong S3POS sẽ thông báo cho bạn.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?