Câu hỏi

Làm sao để xóa sản phẩm trực tiếp trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Phần mềm S3 chỉ cho phép bạn xóa sản phẩm hoàn toàn khỏi hệ thống nếu sản phẩm đó chưa từng phát sinh trong bất giao dịch nào. Bạn thực hiện theo các bước đơn giản sau:

ssv1-color-logo (2) Vào Quản lý >> Quản lý kho >> Tìm và chọn sản phẩm muốn xóa >> Bấm vào chữ “ i

xoasanpham_1.1

ssv1-color-logo (2) Bấm Xóa sản phẩm >> Bấm Xóa.

xoasanpham_1.2

Bạn sẽ không thấy nút “Xóa sản phẩm” trong trường hợp sản phẩm này có phát sinh trong một giao dịch nào đó (bán hàng, nhập hàng v.v…) vì như thế sẽ làm thay đổi tất cả các số liệu đã có trong quá khứ (đây cũng là điều tối kỵ trong quản lý kho và bán hàng). Tuy nhiên bạn có tắt hoặc ẩn sản phẩm này khỏi danh mục hàng hóa cũng như các kết quả tìm kiếm bằng cách tham khảo hướng dẫn tại đây.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?