Câu hỏi

Làm thế nào để cân đối hàng tồn trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Chào bạn,

Cân đối hàng tồn được sử dụng khi có nhu cầu kiểm kê số lượng hàng thực tế so với số lượng trong kho trên phần mềm hoặc khi phát hiện thấy số lượng thực tế của sản phẩm không giống như trên phần mềm, hoặc khi sản phẩm bị hỏng hóc, không thể bán hay sử dụng được. 

02 cách cân đối hàng tồn trên phần mềm S3POS:

Cách 1. Cân đối hàng tồn trực tiếp trên phần mềm: 

+ Vào Quản lý >> Quản lý kho >> Nhập/xuất >> Cân đối hàng tồn >> Tìm và chọn sản phẩm hoặc quét mã vạch sản phẩm >> Lần lượt nhập số lượng, giá vốn >> Bấm Hoàn tất, kết thúc giao dịch.

can doi hang ton

Cách 2. Cân đối hàng tồn bằng file excel:

+ Vào Quản lý >> Quản lý kho >> bấm biểu tượng Excel để tải danh mục hàng hóa về máy

Screenshot (8)

+ Mở file danh mục (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn) >> nhập số lượng của các sản phẩm cần điều chỉnh số lượng ở cột SoLuongTon >> Lưu lại file

Screenshot (9)

+ Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Nhập từ excel >> Danh mục sản phẩm >> Bấm nút Chọn để tìm file vừa lưu bên trên

Screenshot (13)

+ Bấm nút Nhập dữ liệu để hoàn thành việc cập nhật số lượng

Screenshot (12)

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?