Câu hỏi

Làm thế nào để xem báo cáo tổng kết trong ngày trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Chào bạn,

Để có thể xem được báo cáo về tổng kết trong ngày các bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

ssv1-color-logo (2) Vào Trạng thái >> chọn Tổng kết theo ngày.

Tại đây, bạn có thể có ngay báo cáo tổng quan về: Doanh số trong ngày, thu chi trong ngày, nợ cần thu, nợ cần chi, giá trị nhập hàng trong ngày, tiền mặt trong ngày, giá trị trung bình / phiếu bán, số mặt hàng, số lượng hàng mua bán trong ngày, số lượng giao dịch

screenshot-80

Lưu ý: Bạn có click vào Hiện chi tiết để có thể xem lại chi tiết tất cả các giao dịch đã xảy ra trong ngày.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?