Câu hỏi

Làm thế nào để xem được lãi gộp trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Chào bạn,

Để xem được Báo cáo lãi gộp, bạn thực hiện như sau nhé:

# Vào Báo cáo >> Báo cáo doanh số >> Doanh số cửa hàng >> xem thông tin ở cột Lãi gộp

lai-gop

Lưu ý là:

# Giá trị Lãi gộp trên phần mềm S3 được tính theo công thức: Giá bán – Giá vốn

# Trường hợp không xuất hiện cột Lãi gộp, bạn thực hiện lần lượt các bước sau.

Bước 1: Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Cài đặt >> Cơ bản >> Bấm Tắt nút “Bạn có muốn cho phép bán hàng ngay cả khi trong kho hết hàng (bán trước, nhập sau) không?

# Lưu ý: Bạn phải chắc chắn KHÔNG CÓ sản phẩm nào trên hệ thống đang bị âm số lượng. Nếu có sản phẩm đang bị âm số lượng, hãy thực hiện theo Hướng dẫn này để điều chỉnh.

ban-am

Bước 2: Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Cài đặt >> Hệ thống >> Bấm bật Báo cáo lợi nhuận >> Cập nhật thông tin

# Lưu ý: Cột Lãi gộp chỉ hiển thị giá trị lãi gộp từ thời điểm bật Báo cáo lợi nhuận, không hiển thị giá trị trước thời điểm này.

bao-cao-loi-nhuan-qlht

Hãy nhanh chóng thông báo cho Đội hỗ trợ của S3 tại đây khi gặp phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ dẫn trên.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?