Câu hỏi

Kho Hủy là gì? Sử dụng nó trên phần mềm S3POS như thế nào?

Trả lời

Ok, tới đây…

Kho hủy là chức năng MIỄN PHÍ có sẵn trên S3POS.

Chuyên dùng để quản lý các sản phẩm BỊ MẤT hoặc HỎNG HÓC mà không thể bán hoặc sử dụng được nữa.

HUHMMM… nhưng mà để làm gì?

ssv1-color-logo (2) Để theo dõi số lượng và giá trị bằng tiền của các sản phẩm bị hỏng hóc nhằm đánh giá tổn thất tài sản.

ssv1-color-logo (2) Để giải thích cho các con số trong báo cáo có liên quan đến giá trị tồn kho hoặc lợi nhuận.

Lưu ý cực bự trước khi thao tác nha: KHO HỦY TẠO RỒI THÌ KHÔNG XÓA ĐƯỢC (Tại sao? Vì chúng tôi cần bạn cân nhắc thật kỹ trước khi làm điều này)

Khi tạo Kho hủy, bạn sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Tài khoản của bạn có 1 kho duy nhất (mặc định khi đăng ký bạn sẽ thuộc trường hợp này)

  ssv1-color-logo (2)  Vào Quản lý >> Chọn Quản lý hệ thống.

kho huy _1.1

ssv1-color-logo (2)  Chọn Chi nhánh >> bấm dấu cộng màu đỏ “+” >> bấm Tạo kho hủy

kh6.1

Trường hợp 2: Không phải trường hợp 1 (tức là ngoài tạo Kho hủy, bạn có thể tạo 1 kho khác nữa)

ssv1-color-logo (2)  Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống

kho huy _1.1

ssv1-color-logo (2)  Vào Chi nhánh >> Bấm dấu cộng màu đỏ “+“, sẽ hiện ra 2 sự lựa chọn “Thêm chi nhánh“, ” Tạo kho hủy“. Để tạo bạn chỉ cần click Tạo kho hủy.

kh5.1

ssv1-color-logo (2)  Kho Hủy sau khi được tạo sẽ hiển thị ở mục Chi nhánh như các chi nhánh bình thường khác

khohuy.pic3

Lưu ý siêu bự luôn: Kho hủy KHÔNG THỰC HIỆN được các giao dịch bán hàng hoặc nhập hàng bình thường như các Kho khác (đương nhiên vì chẳng ai nhập hay bán hàng hóa đã bị HỎNG HÓC cả)

Nếu bạn thích hướng dẫn này, bấm nút SHARE xanh thắm ở dưới là nghĩa cử cao đẹp.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?