Câu hỏi

Nhân viên S3POS sẽ đăng nhập vào hệ thống để sửa chữa mỗi khi xảy ra lỗi. Dữ liệu có còn được bảo mật hay không?

Trả lời

ssv1-color-logo (2) Với mỗi tài khoản được tạo ra trên hệ thống S3, khách hàng toàn quyền thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản của mình. Thông tin này chỉ và chỉ có khách hàng mới biết được. Trường hợp cần toàn quyền truy cập vào dữ liệu để thiết lập thông số hoặc hướng dẫn thao tác, đội ngũ S3 phải được khách hàng cho phép bằng cách cung cấp tên truy cập và mật khẩu thì mới có thể thao tác được. Tình huống này khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc quyết định có để cho nhân sự hỗ trợ mình được vào hay không. Tất nhiên, sau khi đã xử lý vấn đề phát sinh, khách hàng có thể đổi lại mật khẩu khác để đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu của mình.

ssv1-color-logo (2) Về mặt kỹ thuật, phần mềm và dữ liệu nằm trên 2 hệ thống máy chủ khác nhau, nên nếu có hỏng hóc về phần mềm, nhân viên kỹ thuật chỉ thao tác trên máy chủ hệ thống. Họ không thể và không cần phải truy cập hệ thống máy chủ lưu dữ liệu nên chắc chắn là thông tin bên khách hàng bị lộ.

Vậy có khi nào, dữ liệu khách hàng bị S3 cố tình xem trộm và tiết lộ hay không? Chúng tôi có câu trả lời rõ ràng tại dây

nhan_vien_s3pos_se_dang_nhap_vao_he_thong_sua_chua_du_lieu_co_duoc_bao_mat_khong

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?