Câu hỏi

Phần mềm S3 có lợi nhuận thuần không?

Trả lời

Chào bạn,

Ngoài thể hiện Lãi gộp = Giá bán – Giá vốn, thì Phần mềm S3 còn thể hiện Lợi nhuận thuần = Lãi gộp + Thu khác – Chi khác

Để xem báo cáo lợi nhuận thuần vào Báo cáo >> Báo cáo doanh số >> Lợi nhuận thuần.

# Tùy chọn theo thời gian mà bạn muốn xem

# Xem tất cả các chi nhánh hoặc xem theo từng chi nhánh

loi_nhuan_thuan-1

Lưu ý:

Phần mềm S3 chỉ thể hiện Báo cáo Lợi nhuần thuần với điều kiện:

# Tắt tính năng “Bạn có muốn cho phép bán hàng ngay cả khi trong kho hết hàng (bán trước, nhập sau) không?

ban_am

# Bật tính năng cho xem “Lợi nhuận thuần

bao-cao-loi-nhuan

Trường hợp đã thực hiện cả 2 điều kiện trên mà vẫn không thấy Báo cáo lợi nhuận thuần, hãy liên hệ với Đội chăm sóc khách hàng của S3 tại đây 😉Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?