Câu hỏi

Phần mềm S3POS có hỗ trợ quản lý theo nhóm hàng không?

Trả lời

Chào bạn,

Phần mềm S3POS hoàn toàn có hỗ trợ quản lý theo Nhóm hàng.

Nhóm hàng trên phần mềm S3POS dùng để phân loại sản phẩm theo nhóm các mặt hàng dựa trên thuộc tính, tên nhãn hàng, v.v… Cách phân loại nhóm hàng linh hoạt tùy theo yêu cầu của người dùng, giúp thuận lợi cho việc quản lý chi tiết, dễ dàng kiểm tra của mình.

Thậm chí người dùng có thể quản lý phân nhóm hàng theo nhiều cấp ngay trên phần mềm.

Ví dụ:

+ Cấp 1: gồm có nhóm sữa, nhóm bia, nhóm nước giải khát,…

+ Cấp 2: Xét trong nhóm sữa, có sữa Abott, sữa Dutch Lady,…

+ Cấp 3: Xét trong nhóm sữa Abott, có sữa bột, sữa nước,…

Hướng dẫn cách phân nhóm hàng trên phần mềm S3POS:

Ví dụ tạo phân nhóm: Nhóm sữa → Sữa Abott → Sữa bột.

Bước 1: Vào Quản lý kho >> Danh mục nhóm hàng >> Click vào dấu cộng đỏ >> hiện popup >> Trong ô Tên nhóm hàng điền tên nhóm hàng lớn nhất vào (nhóm hàng cấp 1: Sữa) >> Lưu thông tin.

Screenshot (11)

Screenshot (12)

Bước 2: vào Quản lý kho >> Danh mục nhóm hàng >> Click vào dấu cộng đỏ >> hiện popup >> Trong ô Tên nhóm hàng điền tên sản phẩm nhóm hàng cấp 2: Sữa Abott >> Trong ô Nút cha click chọn nhóm hàng cấp 1 (Sữa) đã tạo trước >> Lưu thông tin.

Screenshot (15)

Screenshot (13)

Bước 3: Tương tự như bước 2. Lưu ý: Trong ô Tên nhóm hàng điền tên sản phẩm nhóm hàng cấp 3: Sữa bột >> Trong ô Nút cha, click chọn nhóm hàng cấp 2 (Sữa Abott) đã tạo trước >> Lưu thông tin.

Screenshot (16)

Screenshot (17)

Sau khi phân nhóm thành công, bạn có thể nhìn thấy kết quả như sau:

Screenshot (18)

Tham khảo thêm: Cách xóa nhóm hàng trên phần mềm S3POS

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?