Câu hỏi

Sao tài khoản Chủ Doanh nghiệp không được phép mở khóa cho tài khoản nhân viên khi đánh sai mật khẩu nhiều lần?

Trả lời

S3 chào bạn,

Phần mềm S3 cho phép tài khoản có quyền Chủ doanh nghiệp, mở khóa tài khoản nhân viên khi đánh sai mật khẩu từ 5 lần trở lên nhé. Cách thực hiện mở khóa như sau:

# Vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Danh mục người dùng >> Click chọn vào tài khoản bị khóa.

mo_khoa_cho_tai_khoa_nhan_vien1

# Cửa sổ hiện ra >> Lưu Thông Tin.

mo_khoa_cho_tai_khoa_nhan_vien2

Lưu ý:

– Tài khoản bị khóa sẽ có mục Mở khóa tài khoản ngược lại các tài khoản khác sẽ không có mục này.

– Tài khoản Chủ doanh nghiệp khi bị khóa thì phải liên hệ Đội chăm sóc của S3 tại đây để được mở

Như vậy là đã mở khóa thành công cho tài khoản của nhân viên. Trong trường hợp phát sinh vấn đề khi thực hiện, vui lòng liên hệ Đội chăm sóc của S3 tại đây.

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?