Câu hỏi

Tại sao trang chủ của phần mềm không nhìn thấy các mục như: nhập hàng, báo cáo, đặt hàng…

Trả lời

S3 chào bạn,

Khi mới đăng nhập vào bạn thấy rất ít mục thể hiện ra trên phần mềm, cũng đừng như vậy mà bạn nghĩ S3 chỉ có bao nhiêu tính năng đó nha.

Vì một tài khoản khi mới đưa vào sử dụng, thì phần mềm chỉ thể hiện các mục cơ bản, nhầm tránh cho khách hàng không bị rối khi mới bắt đầu làm quen với phần mềm, khi các dữ liệu cơ bản đã được nhập lên, từ đó phần mềm sẽ hiển thị dần các mục khác để bạn thực hiện điền tiếp các thông tin vào. Dữ liệu đã được nhập đầy đủ vào thì phần mềm sẽ hiển thị ra các mục tương ứng hay nói cách khác nhu cầu sử dụng phần mềm của bạn tới đâu thì phần mềm sẽ hiển thị ra đến đó.

S3_cơ_ban

S3_Trạng thái cơ bản khi mới đăng nhập

s3_full_tinh_nang

S3_Trạng thái đầy đủ tính năng.

 Hệ thống S3 xây dựng dựa trên một công thức : “ĐƠN GIẢN + ỔN ĐỊNH  = HIỆU QUẢ” nhưng sẽ không đơn giản đến mức lượt bỏ những tính năng cần thiết, chỉ là ẩn đi khi bạn chưa cần sử dụng đến 🙂

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?