Câu hỏi

Trên phần mềm S3POS, làm thế nào để nhập số lượng sản phẩm vào kho?

Trả lời

Cũng giống như việc nhập thông tin sản phẩm. Bạn có thể nhanh chóng nhập số lượng sản phẩm trên phần mềm S3POS bằng cách sử dụng tính năng Nhập hàng từ nhà cung cấp:

ssv1-color-logo (2)  Vào Quản lý >> Quản lý kho >> Nhập / Xuất >> Nhập hàng từ NCC.

nhaphangtuncc_1

Trước khi chọn Nhà cung cấp trong ô Thông tin nhà cung cấp để nhập hàng, bạn phải thực hiện tạo mới Nhà cung cấp (tham khảo hướng dẫn “tại đây“)

ssv1-color-logo (2)  Sau khi tạo Nhà cung cấp, Tại ô Thông tin nhà cung cấp >> Tìm và chọn nhà cung cấp theo gợi ý hiện ra bên dưới.

nhapsoluongsanpham_1.2

ssv1-color-logo (2)  Tại ô Tìm kiếm >> Tìm và chọn sản phẩm cần nhập >> Nhập Số lượng, Giá nhập từ Nhà cung cấp, Giảm giá (nếu có).

nhapsoluongsanpham_1.3

ssv1-color-logo (2)  Tại phần Thanh toán >> Bấm dấu “+  màu xanh để nhập số tiền trả thực tế cho Nhà Cung Cấp. Nếu không, hệ thống sẽ mặc định là thiếu toàn bộ đơn hàng.

nhapsoluongsanpham_1.4

ssv1-color-logo (2)  Bấm Hoàn tất để hoàn thành thao tác.

nhapsoluongsanpham_1.5

Chúng tôi vừa hướng dẫn bạn các bước Nhập hàng trực tiếp từ nhà cung cấp, chúc bạn thực hiện thành công với hướng dẫn trên.

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?