Câu hỏi

Lưu thông tin Nhà cung cấp trên phần mềm S3POS như thế nào?

Trả lời

Dễ lắm, nhưng Vịt sẽ nói qua đặc điểm của 1 Nhà cung cấp để bạn dễ nhận diện nhé:

1. Là công ty hay cá nhân mà bạn nhập mua sản phẩm rồi bán ra thị trường.

2. Có chính sách để bạn có thể nợ tiền hàng và thanh toán dần định kỳ.

3. Trong 1 vài trường hợp, Nhà cung cấp còn có thể là Khách hàng của bạn nữa.

Vậy để lưu thông tin Nhà cung cấp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

ssv1-color-logo (2) Vào Quản lý >> Quản lý khách hàng >> Danh mục nhà cung cấp

p.1.1

ssv1-color-logo (2) Bấm dấu “+” >> Xuất hiện cửa sổ Thêm Mới Thông Tin Nhà Cung Cấp >> Lần lượt nhập các thông tin Người Liên Hệ, Di Động, Email, Công Ty >> Bấm Lưu thông tin.

taoncc_2

Lưu ý: Các trường thông tin có dấu gạch đứng màu đỏ là bắt buộc bạn nhé.

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?