Câu hỏi

Các loại báo cáo quản lý kho trên phần mềm S3POS.

Trả lời

Phần mềm S3POS thể hiện một số khía cạnh quan trọng mà người dùng quan tâm trong việc quản lý hàng hoá.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các loại báo cáo về quản lý kho bằng cách vào Báo Cáo >> chọn Báo cáo kho.

Huong-Dan-Xem-Bao-Cao-Hang-Ton-1a

1. Báo cáo hàng tồn

Báo cáo về số lượng hiện tại của tất cả các sản phẩm trong kho.

Huong-Dan-Xem-Bao-Cao-Hang-Ton-3
2. Báo cáo giá trị hàng tồn

Giúp theo dõi giá trị vốn (bằng tiền) của tất cả các hàng hóa hiện có

Huong-Dan-Xem-Bao-Cao-Hang-Ton-7

Lưu ý:

 Có thể chọn xem trong tháng này, tháng trước… hoặc tùy chọn thời gian.

 Tăng trong kỳ: gồm các khoản như Nhập Hàng, Khách Hàng trả lại, Nhập Kho nội bộ…

 Giảm trong kỳ: gồm các khoản như Bán Hàng, Trả lại Nhà Cung Cấp, Xuất Kho nội bộ…

Huong-Dan-Xem-Bao-Cao-Hang-Ton-8


3. Báo cáo xuất nhập tồn

Báo cáo tình hình xuất / nhập của hàng hóa.

Screenshot (62)
4. Cảnh báo hàng tồn

Cảnh báo các sản phẩm có số lượng tồn thấp hơn mức tối thiểu hay cao hơn mức tối đa cho phép, nhằm hạn chế tình trạng thiếu hàng để bán hoặc tồn quá nhiều hàng không cần thiết.

Screenshot (60)
5. Cảnh báo hàng đã đặt

Cảnh báo các sản phẩm có số lượng được đặt hàng cao hơn số lượng hiện tại đang có, để người dùng kịp thời nhập hàng đáp ứng nhu cầu người mua.

Screenshot (60)

S3 hi vọng với các báo cáo thật hữu ích trên sẽ giúp các bạn quản lý kho hàng của mình ngày một hiệu quả hơn.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với Đội chăm sóc khách hàng S3 ngay nhé.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?