• 01/05/2016

Kinh doanh qua mạng xã hội là mặt trận được quan tâm và sôi nổi bậc nhất hiện nay. Rất nhiều người bán hàng vẫn còn cho rằng làm phật lòng hoặc lờ đi 1 hoặc 2 khách hàng sẽ không ảnh hưởng gì đến doanh thu hay thương hiệu của mình.

Nhưng các thông tin dưới đây sẽ khiến bạn suy nghĩ lại câu chuyện này ở khía cạnh nghiêm túc hơn và bắt đầu nghiêm túc xử lý than phiền tưởng không có gì nghiêm trọng này.

infographic_10_cach_xoa_diu_than_phien_khach_hang