Câu hỏi

Làm thế nào tạo thêm user cho một tài khoản trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Chào bạn,

Đầu tiên, bạn hãy liên hệ với S3 tại đây để nâng số người dùng (user) trên tài khoản của bạn.

Sau đó, vào Quản lý >> Quản lý hệ thống >> Danh mục người dùng >> Click vào dấu + thêm mới >> Điền các thông tin của người dùng (user) mới >> Lưu thông tin.

Screenshot (59)

Screenshot (58)

# Lưu ý:

Bạn có thể tham khảo thêm tính năng phân quyền người dùng trên phần mềm S3POS để phân quyền cho người dùng (user) mới tạo trên cùng một tài khoản của bạn luôn nhé !

Việc phân quyền chặt chẽ, có tính bảo mật cao, phù hợp với mô hình tổ chức kinh doanh của bạn.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?