Câu hỏi

Phần mềm S3POS sẽ thông báo khi có xâm nhập trái phép vào tài khoản của khách hàng hay không?

Trả lời

Dữ liệu của khách hàng trên máy chủ S3POS KHÔNG THỂ bị xem trộm hoặc sử dụng trái phép (click xem thêm chi tiết). Do đó chúng tôi không có thông báo khi có xâm nhập trái phép.

Tài khoản của khách hàng vì lý do nào đó mà người khác (người lạ) biết thông tin truy cập (tên đăng nhập, mật khẩu) thì mới có thể truy cập vào tài khoản của khách hàng mà thôi. Tuy nhiên ngay cả trường hợp bị thay đổi mật khẩu, khách hàng vẫn có thể giành quyền điều khiển lại bằng cách thông báo với bộ phận hỗ trợ của S3. Chúng tôi xác thực lại hợp đồng và ngay lập tức thay đổi thông tin truy cập, hoặc xóa bỏ tài khoản bị mất theo yêu cầu của khách hàng.

S3 khuyến cáo khách hàng không chia sẽ 1 tài khoản cho nhiều người cùng sử dụng, vì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc bị xâm nhập thông tin ngoài ý muốn.

Ngay cả nhân viên kỹ thuật hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng S3 cũng không thể truy cập trái phép vào tài khoản khách hàng (click xem thêm chi tiết).

 

phan_mem_s3_se_thong_bao_khi_co_nguoi_la_dang_nhap

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?