• 22/06/2015

Kinh nghiệm

Bạn thử nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là chủ tịch hội đồng quản trị 1 công ty vừa sa thải C.E.O & bạn đang tuyển Giám đốc điều hành mới.

Hiện tại có 2 ông vào vòng chung kết. Bạn có một câu hỏi đánh giá như sau:

 

Kinh nghiệm các anh có từ đâu?

Người thứ 1 trả lời: “Kinh nghiệm của tôi có từ việc tôi đã làm ở rất nhiều công ty thành công

Người thứ 2 trả lời: “Kinh nghiệm của tôi có từ việc tôi đã làm ở rất nhiều công ty thất bại

 

Bạn sẽ chọn người nào là C.E.O, tức Giám đốc điều hành mới cho công ty của bạn ?