Câu hỏi

Làm thế nào để nhập số lượng cho sản phẩm đã có trên phần mềm S3POS?

Trả lời

Chào bạn,

Để nhập số lượng cho sản phẩm đã có trên phần mềm S3POS, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập hàng từ nhà cung cấp (Hướng dẫn chi tiết tại đây)

Cách 2: Cân đối hàng tồn (Hướng dẫn chi tiết tại đây)

2016-07-07_14-38-11

Trường hợp bạn muốn quản lý chính xác và chi tiết thông tin hàng hóa từng lần nhập số lượng (ví dụ: nhập hàng từ ai? Số lượng nhập? Giá nhập? Số tiền thanh toán ở từng lần nhập?…), thì cách 1 sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho bạn.

 

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?