Câu hỏi

Phần mềm S3POS có hỗ trợ quản lý theo nhóm khách hàng hay nhà cung cấp không?

Trả lời

Chào bạn,

Phần mềm S3POS hoàn toàn có hỗ trợ quản lý theo Nhóm khách hàng/ nhà cung cấp.

Nhóm khách hàng/ nhà cung cấp trên phần mềm S3POS dùng để phân loại Khách hàng hay Nhà cung cấp thành các nhóm khác nhau, dựa trên những tiêu chí phân nhóm mà người dùng tự định nghĩa, ví dụ phân nhóm theo địa lý, ngành nghề, số lượng giao dịch, doanh số, v.v…

Ý nghĩa:

# Phân nhóm khách hàng/ nhà cung cấp sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi các đối tượng này hơn.

# Đặc biệt, phần mềm S3POS cũng cung cấp thông tin về doanh số bán hàng theo Nhóm khách hàng/ nhà cung cấp, giúp người dùng đánh giá hiệu quả kinh doanh và có quyết định kinh doanh phù hợp với từng nhóm mình đã phân loại.

Screenshot (5)

Hướng dẫn tạo mới nhóm khách hàng/ nhà cung cấp trên phần mềm S3POS:

# Bạn có thể dễ dàng tìm thấy danh sách nhóm khách hàng/ nhà cung cấp trên phần mềm S3POS và tạo mới nhóm khách hàng/ nhà cung cấp trong phần: Quản lý >> Quản lý khách hàng >> Danh mục nhóm KH/NCC >> Chọn dấu cộng màu đỏ >> Thêm thông tin nhóm KH/NCC mới >> Lưu thông tin.

Screenshot (2)

Screenshot (3)

Lưu ý:

# Một Khách hàng hay Nhà cung cấp có thể thuộc 1 hay nhiều nhóm khác nhau. Tham khảo thêm tạo nhà cung cấp mới và tạo khách hàng mới.

Ví dụ sau đây là một Khách hàng thuộc 2 nhóm khác nhau:

Screenshot (4)

Hi vọng bạn sẽ hài lòng với phần trả lời và giải thích trên về tính năng quản lý theo Nhóm khách hàng/ nhà cung cấp trên phần mềm S3POS.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với Đội chăm sóc khách hàng S3 ngay nhé.

Bạn không tìm thấy hoặc không hài lòng với câu trả lời?