Cách quản lý tồn kho trong cửa hàng quần áo nhỏ

Cách quản lý tồn kho trong cửa hàng quần áo nhỏ

  • 20/06/2015

Tài sản lớn nhất đối với 1 cửa hàng quần áo là hàng tồn kho. Theo đó, việc quản lý tồn kho hiệu quả là rất quan trọng nhằm quản lý chi phí chặt chẽ, đo lường thất thoát và nâng cao trải nghiệm mua sắm của Khách hàng. Vì vậy, chủ cửa hàng nên…