3 Hình Thức Quảng Cáo Trên YouTube Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

  • 09/08/2015

3 hình thức quảng cáo phù hợp nhất cho ngân sách của doanh nghiệp nhỏ là: – Branded Video Channel – Promoted Videos – InVideo Advertising 1. Branded Video Channel Branded video channel cung cấp cho công ty một trang trên YouTube. Bằng cách tạo ra một kênh thương hiệu, doanh nghiệp thương mại điện…