Thiết Lập Hiệu Quả Mục Tiêu Kinh Doanh Cho Nhân Viên

  • 15/09/2015

Đối với những chủ doanh nghiệp nhỏ, việc thiết lập mục tiêu kinh doanh sớm cho nhân viên có thể tránh được hiểu lầm. Nhân viên mới nên được biết số lượng cuộc gọi khảo sát cần được thực hiện trong tháng đầu, số cuộc hẹn cần được thiết lập trong quý đầu cũng như…

Cách Thiết Lập Các Mục Tiêu Bán Hàng Ngành Mỹ Phẩm

  • 13/08/2015

Điều hành một doanh nghiệp mỹ phẩm mà không có mục tiêu sẽ chỉ khiến bạn tồn tại chứ không thể phát triển. Chìa khóa để xây dựng một doanh nghiệp nhỏ là liên tục giữ vững mục tiêu có khả năng đạt được cho toàn thể công ty. Hãy trình bày sản phẩm theo…

4 Bước Để Nâng Cấp Từ Giám Sát Bán Hàng Lên Quản Lý Bán Hàng

  • 10/08/2015

Sự khác biệt giữa đo lường và quản lý quá rõ ràng. Đo lường là giám sát thụ động và sửa chữa các vấn đề xảy ra theo phong cách “cứu hỏa”, trong khi quản lý đại diện cho một quá trình phát triển bền vững và cải tiến. Câu hỏi đặt ra là: Một…

Kỹ Thuật Bán Hàng Có Lợi Nhất cho Bạn

  • 01/07/2015

Mức độ rành rẽ cũng như nhu cầu của từng khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ cụ thể không hề giống nhau. Do vậy, bán hàng ở những cấp độ khác nhau đòi hỏi những kỹ thuật khác nhau để thu hút sự chú ý của khách hàng. Dưới đây là ba kỹ…