Tạp hoá có nên xài phần mềm quản lý không? Khi nào thì nên?

Tạp hoá có nên xài phần mềm quản lý không? Khi nào thì nên?

  • 04/10/2019

Quyết định mua hàng là một quyết định đỏi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, dù bạn là ai, sản phẩm có giá trị cao hay thấp, bởi khi quyết định được đưa ra, hoặc là bạn hoàn toàn thoả mãn hoặc là một nỗi thất vọng. Mua phần mềm quản lý hàng tạp hoá…

8 Lưu ý quanh việc lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng

8 Lưu ý quanh việc lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng

  • 20/06/2015

Trang bị một phần mềm quản lý bán hàng (Point of sales – POS) là một điều cực kỳ quan trọng với những người chủ cửa hàng bán lẻ nhỏ. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều chi tiết phải để ý, vấn đề nghiêm trọng là những thứ đó lại nằm ngoài “chuyên…