Sai Lầm Khi Đặt Mục Tiêu Kinh Doanh

Sai Lầm Khi Đặt Mục Tiêu Kinh Doanh

  • 20/06/2015

Biết đặt những mục tiêu lớn, phải chăng là tố chất của người lãnh đạo có tầm nhìn xa? Chúng ta thường nghe: “Mục tiêu, tham vọng chính là chìa khoá để tiến lên phía trước”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những mục tiêu hoành tráng với hàng loạt kế hoạch triển khai “trời…