Saas (software-as-a-service) là gì?

Saas (software-as-a-service) là gì?

  • 22/06/2015

S3 là một SaaS (Software-as-a-Service), bán phần mềm như 1 dich vụ. Có thể bạn chưa biết điều này, nhưng SaaS đang là 1 xu hướng phát triển phần mềm đã chứng tỏ thành công trên Thế giới nhiều năm nay. SaaS là gì? Bạn có thể xem khá nhiều thông tin về SaaS trên…