Social Marketing – “Tam bộ hổ” tuyệt chiêu

Social Marketing – “Tam bộ hổ” tuyệt chiêu

  • 28/09/2015

Social Marketing đơn giản là phương pháp để lan truyền thông điệp của bạn hoặc công ty bạn trên mạng xã hội, nhằm tạo ra những tương tác và động lực để khách hàng tương tác với bạn như: click, dẫn link đến website, gọi điện thoại cho bạn để hỏi về sản phẩm/dịch vụ; hoặc…

Tạo giá trị từ Facebook Fanpage

Tạo giá trị từ Facebook Fanpage

  • 22/06/2015

Tôi chỉ dùng khoảng 100,000 VND để tạo ra giá trị như thế này cho fanpage www.facebook.com/nextgen.corp. Làm Social Marketing điều quan trọng nhất không phải là cần thật nhiều tiền, hay sử dụng các công cụ phức tạp. Làm Social Marketing là biết tận dụng tất cả những gì bạn đang có trong tay….