Phần mềm S3 thể hiện 1 số khía cạnh quan trọng mà người dùng quan tâm trong việc quản lý hàng hoá.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Báo Cáo Kho >> Báo Cáo Hàng Tồn

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Chọn Chi NhánhNhóm hàng mà bạn muốn theo dõi, sau đó bấm nút Tìm Kiếm

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Kết quả báo cáo hiện ra chi tiết

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Bạn có thể kéo và thả các cột dữ liệu để lọc dữ liệu theo nhóm. Ví dụ:

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 5 sectionbreak S3 v20 

Tương tự, bạn vào Báo cáo giá trị hàng tồn để theo dõi giá trị vốn trong kỳ.

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Có thể chọn xem trong tháng này, tháng trước… hoặc tùy chọn thời gian.

s3co logo bullet Tăng trong kỳ: gồm các khoản như Nhập Hàng, Khách Hàng trả lại, Nhập Kho nội bộ…

s3co logo bullet Giảm trong kỳ: gồm các khoản như Bán Hàng, Trả lại Nhà Cung Cấp, Xuất Kho nội bộ…

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3