Phần mềm S3 thể hiện 1 số khía cạnh quan trọng mà người dùng quan tâm trong việc quản lý hàng hoá.

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 2

Chọn mục Báo Cáo Kho >> Báo Cáo Hàng Tồn

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 3 

Chọn Chi NhánhNhóm hàng mà bạn muốn theo dõi, sau đó bấm nút Tìm Kiếm

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 4 

Kết quả báo cáo hiện ra chi tiết

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

 Bạn có thể kéo và thả các cột dữ liệu để lọc dữ liệu theo nhóm. Ví dụ:

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 5  

Tương tự, bạn vào Báo cáo giá trị hàng tồn để theo dõi giá trị vốn trong kỳ.

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

 Có thể chọn xem trong tháng này, tháng trước… hoặc tùy chọn thời gian.

 Tăng trong kỳ: gồm các khoản như Nhập Hàng, Khách Hàng trả lại, Nhập Kho nội bộ…

 Giảm trong kỳ: gồm các khoản như Bán Hàng, Trả lại Nhà Cung Cấp, Xuất Kho nội bộ…

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3