Định nghĩa bán lẻ đa kênh

Định nghĩa bán lẻ đa kênh

  • 11/12/2019

Bán lẻ đa kênh là chiến lược marketing mang lại cho khách hàng lựa chọn về các cách thức khác nhau để mua sản phẩm.