Chiến lược Blitzkrieg: Làm gì khi ở giữa 2 thế lực hùng mạnh?

Chiến lược Blitzkrieg: Làm gì khi ở giữa 2 thế lực hùng mạnh?

  • 27/01/2021

Video đính kèm là một trong những minh họa về Blitzkrieg Strategy. Chiến lược / Chiến thuật quân sự nổi tiếng của quân đội Đức, được hình thành từ WW1 (Thế chiến thứ 1) và hoàn thiện lên đến đỉnh cao vào giữa WW2 (Thế chiến thứ 2). Bước ngoặc của cuộc đại chiến thế…

Chiến lược cạnh tranh với “Ông Lớn”: Mấu chốt nằm đâu?

Chiến lược cạnh tranh với “Ông Lớn”: Mấu chốt nằm đâu?

  • 20/11/2020

Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại: Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê…