Khác biệt giữa Cửa hàng bách hoá và Cửa hàng tiện lợi

Khác biệt giữa Cửa hàng bách hoá và Cửa hàng tiện lợi

  • 02/07/2019

Cửa hàng tiện lợi (Convenience store) nhắm đến hành trình mua sắm nhanh, mua chỉ 1 hoặc 1 vài món. Trong khi cửa hàng bách hoá (Grocery store), ưa chuộng hành trình mua sắm lớn với trữ lượng thực phẩm và hàng hoá lưu kho cao.