Mô hình Direct to Consumer (DTC) ngành FMCG: Vấn đề và giải pháp

Mô hình Direct to Consumer (DTC) ngành FMCG: Vấn đề và giải pháp

  • 28/09/2019

Direct to Consumer (DTC) là gì? Tại sao là DTC? DTC hay Direct to Customer (bán trực tiếp đến KH) được xem là xu hướng trong việc xây dựng mô hình phân phối hàng hoá trực tiếp từ công ty sản xuất đến tay người tiêu dùng. Mô hình này đã chứng tỏ hiệu quả…