5 Nguyên tắc cải thiện hiệu suất đội ngũ kinh doanh

5 Nguyên tắc cải thiện hiệu suất đội ngũ kinh doanh

  • 16/09/2015

Mỗi lực lượng bán hàng được tạo nên bởi đường cong chuông điển hình (gồm nhóm A, nhóm B và nhóm C). 80% doanh thu được tạo ra bởi nhóm A (chiếm khoảng 20% lực lượng bán hàng). Những nhân viên này biết làm thế nào để thành công trong mọi bối cảnh kinh tế,…