Biên lợi nhuận bán lẻ là gì?

Biên lợi nhuận bán lẻ là gì?

  • 09/12/2019

Khi bạn vận hành một doanh nghiệp, một trong những thước đo tài chính quan trọng bạn phải làm quen là Biên lợi nhuận bán lẻ.