Make in India vs Make in Vietnam: Lối đi nào cho Công Nghệ ở Việt Nam?

Make in India vs Make in Vietnam: Lối đi nào cho Công Nghệ ở Việt Nam?

  • 16/10/2020

Khi Công Nghệ phát triển dựa trên KHÔNG GÌ CẢ. Đầu tiên vấn đề về ngữ pháp đòi hỏi dùng não tí. Từ Make trong cụm “Make in India” có ý nghĩa tương đương Manufacture. Có thể biên dịch cái Slogan của thủ tướng Ấn Độ như sau: Let’s manufacture in India ==> Hiểu nôm…