4 Lưu ý để đặt mục tiêu hiệu quả

4 Lưu ý để đặt mục tiêu hiệu quả

  • 20/06/2015

Chúng ta thường nghe: “Mục tiêu, tham vọng chính là chìa khoá để tiến lên phía trước”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những mục tiêu hoành tráng với hàng loạt kế hoạch triển khai “trời nghiêng đất lở” thường thì dễ bị phản tác dụng… một cách khủng khiếp!