Hàng ký gửi là gì?

Hàng ký gửi là gì?

  • 20/06/2015

Hàng ký gửi là gì và làm cách nào để quản lý được hàng ký gửi mà không xảy ra sai sót hoặc thất thoát?