Ứng dụng quản lý bán hàng S3 dể dàng xuất file quản lý bán hàng ra Excel. Giúp việc xử lý thông tin , danh sách khách hàng, danh sách hàng hóa thật dể dàng. Giúp những khách hay quản lý bán hàng bằng Excel không quá xa lạ với phần mềm bán hàng.

Đăng Nhập – Hỗ trợ