Báo cáo công nợ là một phần quan trọng của tất cả các chủ doanh nghiệp, giúp kiểm soát chặt chẽ được các khoản nợ của khách hàng và nợ nhà cung cấp, để hoạt động thu hồi công nợ đạt hiệu quả tối đa.

Để xem Báo cáo công nợ thực hiện như sau:

  Vào Báo cáo >> Báo cáo Công Nợ.  Trong Báo cáo công nợ có 4 mục: Tổng quan công nợ, Theo dõi công nợ (Lịch công nợ), Công nợ nhà cung cấpCông nợ khách hàng. Lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các mục trên.

1.  Tổng quan công nợ:  Ở đây phần mềm sẽ cho thấy tổng quát tất cả các công nợ bao gồm của nhà cung cấp và của khách hàng.

bao-cao-cong-no-tong-quat-cong-no

2. Theo dõi công nợ: Tính năng này được thể hiện như 1 cuốn lịch, giúp chủ doanh nghiệp lên lịch để nhắc nợ khéo với khách hàng, tránh tình trạng nhắc nợ bị lặp lại nhiều lần.

Khi có Công nợ cần thu thì phần mềm sẽ tô màu vàng và các đơn nợ cần thu lên phần mềm như hình sau:

theo_doi_cong_no 6

Trường hợp khách hàng trả nợ hoặc dời lịch nhắc nợ qua ngày khác thì thực hiện như sau:

Bước 1: Click chọn vào mã đơn hàng

theo_doi_cong_no 2

Bước 2: Click vào chữ “Thêm

theo_doi_cong_no 3

Bước 3:  Ghi nhận khoản tiền mà khách hàng đã thanh toán >> chọn hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khỏan, khác,…) >> Lưu.

theo_doi_cong_no 4

Bước 4: Để thay đổi ngày nhắc nợ click vào chữ ” Sửa” của Ngày trả nợ kế tiếp.

theo_doi_cong_no 7

3. Công nợ nhà cung cấp: Thể hiện chi tiết công nợ của từng Nhà cung cấp.

bao_cao_cong_no_nha_cung_cap

4. Công nợ khách hàng: Thể hiện chi tiết công nợ của từng Khách hàng .

bao_cao_cong_no_khach_hang

  Trường hợp muốn Quyết toán công nợ cho Khách hàng và Nhà cung cấp thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Hãy tiếp tục với các hướng dẫn trong danh sách dưới đây để hoàn toàn làm chủ S3.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales