Phần mềm S3 cung cấp 3 khía cạnh của Doanh số: theo Cửa hàng, theo Nhân viên và theo Khách hàng.

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo >> Báo Cáo Doanh Số 

Báo cáo doanh số 1

 

Bước 2

Chọn mục Báo Cáo Doanh Số >> Doanh số Cửa Hàng

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 3 

Hệ thống hiện ra doanh số bán trong ngày, mặc định là bạn đang Xem theo đơn hàng.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Chuyển sang chế độ Xem theo sản phẩm

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

 Cột Lãi gộp sẽ hiển thị cả giá trị Lãi gộp và % Lãi gộp.

 Click vào đơn hàng sẽ hiện ra thông tin chi tiết.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 4 

Tương tự, chọn Doanh số theo Khách hàng để xem doanh số mua của từng khách hàng

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

 Bạn có thể xem theo Nhóm Khách hàng, Loại thành viên.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales