Cân đối hàng tồn được sử dụng khi có nhu cầu kiểm kê số lượng hàng thực tế so với số lượng trong kho trên phần mềm hoặc khi phát hiện thấy số lượng thực tế của sản phẩm không giống như trên phần mềm, hoặc khi sản phẩm bị hỏng hóc, không thể bán hay sử dụng được. 

02 cách cân đối hàng tồn trên phần mềm S3POS:

Cách 1. Cân đối hàng tồn trực tiếp trên phần mềm: 

Bước 1: Sau khi đăng nhập phần mềm, vào Quản lý

Bước 2: Chọn Quản lý kho

Bước 3: Chọn Nhập/xuất

Bước 4: Chọn Cân đối hàng tồn

Bước 5: Tìm và chọn sản phẩm hoặc quét mã vạch sản phẩm

Bước 6: Nhập số lượng thực tế kiểm kê

Bước 7: Nhập giá vốn

Bước 8: Bấm Hoàn tất, kết thúc giao dịch.

Lưu ý: 

 Phần Ghi chú có thể để trống

 Cỏ thể bấm nút x để xóa sản phẩm điều chỉnh

can-doi-hang-ton

Cách 2. Cân đối hàng tồn bằng file excel:

Bước 1: Sau khi đăng nhập phần mềm, vào Quản lý

Bước 2: Chọn Quản lý kho

Bước 3: Bấm biểu tượng Excel excel để tải danh mục hàng hóa về máy

file-excel-can-doi-hang-ton

Bước 4: Mở file danh mục vừa tải về (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn) >> nhập số lượng của các sản phẩm cần điều chỉnh số lượng ở cột SoLuongTon >> Lưu lại file

screenshot-9Bước 5: Vào Quản lý

Bước 6: Chọn Quản lý hệ thống

Bước 7: Chọn Nhập từ excel

Bước 8: Chọn Danh mục sản phẩm

Bước 9: Bấm nút Chọn để tìm file vừa lưu bên trên

screenshot-13

Bước 10: Bấm nút Nhập dữ liệu để hoàn thành việc cập nhật số lượng

screenshot-12

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales