Người dùng có thể chỉnh sứa/bổ sung thông tin về Khách hàng.

Hoặc Xoá đi, nếu không dùng đến hoặc ngưng giao dịch với Khách hàng đó.

Bước 1 

Vào menu Quản lý >> Quản lý Khách hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Chọn Danh mục Khách hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 2 

Click chọn vào Khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Cửa sổ Khách hàng mở ra để có thể điều chỉnh/bổ sung thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

 Kích hoạt: vẫn tìm và sử dụng thông tin của khách hàng khi Bán hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 Khách hàng: không thể bỏ chọn nếu Khách hàng đã có giao dịch

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 3 

Nếu bạn muốn xóa Khách hàng, click vào nút 

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Thông báo xác nhận sẽ hiện ra, bấm Xoá để hoàn tất thao tác

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”Xem thêm” title_align=”separator_align_center” align=”align_center” color=”grey” border_width=”2″] [/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=””]

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]