Người dùng có thể chỉnh sửa Tên, Mã hàng, Mã vạch, Giá bán của sản phẩm…

Riêng Số lượng sản phẩm thì không thể chỉnh sửa trực tiếp.

Bước 1 

Đăng nhập S3. Vào menu Quản lý >> Quản lý kho

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 2 

Tìm sản phẩm cần chỉnh sửa / xóa thông tin (theo Tên, Mã hàng, Mã vạch)

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Bấm vào biểu tượng  của sản phẩm đó.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Bước 3 

Pop-up Cập nhật thông tin sản phẩm mở ra để bạn có thể tùy chỉnh thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

 Các thông số không thay đổi được đều có ký hiệu

 Đặt con trỏ chuột lên ký hiệu này, lý do không thay đổi sẽ hiện ra.

 

Bước 4 

Bấm Lưu thông tin để lưu lại thay đổi

Hệ thống sẽ hiện thông báo cập nhật thành công.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Bấm Xóa sản phẩm nếu bạn muốn bỏ sản phẩm đó ra khỏi danh mục hàng hoá

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

 Nút Xoá sản phẩm không hiện ra nếu số lượng tồn của sản phẩm lớn hơn 0.

 Sản phẩm đã xóa, không thể phục hồi

 Thông tin giao dịch của sản phẩm vẫn được lưu lại trên hệ thống sau khi xoá.

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook