Trường hợp Khách hàng đã mua hàng, nhưng vì lý do nào đó muốn trả lại. 

Hãy làm theo hướng dẫn sau đây để nhập món hàng Khách trả lại về kho.

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho

Hướng dẫn Nhập Hàng trả lại từ Khách Hàng Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2

Chọn mục Nhập / Xuất >> Nhập hàng trả lại từ KH (cột bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn Nhập Hàng trả lại từ Khách Hàng Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 3 

Tại ô Mã Hóa Đơn, bạn nhập tay hoặc quét mã vạch của đơn hàng có trên phiếu bán.

Hướng dẫn Nhập Hàng trả lại từ Khách Hàng Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Trên mỗi phiếu bán in ra đều có mã vạch của giao dịch đó, bạn có thể quy định nếu Khách hàng muốn đổi trả, phải kèm theo phiếu bán.

 

Bước 4 

Nhấn Enter để hiện ra các sản phẩm có trong phiếu bán đó.

Click chọn sản phẩm Khách hàng trả lại và nhập số lượng trả tương ứng.

Hướng dẫn Nhập Hàng trả lại từ Khách Hàng Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bấm Hoàn tất để hoàn thành giao dịch.

Lưu ý:

 Có thể trả lại bằng Tiền mặt / Chuyển khoản cho Khách hàng hoặc Trừ vào công nợ (nếu Khách hàng mua nợ)


Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook