Bạn không thể nhập trực tiếp số lượng ngay trên thông tin sản phẩm mà phải thực hiện Nhập hàng.

Bạn phải có Thông tin về nhà cung cấp mới thực hiện giao dịch Nhập hàng được.

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2

Chọn mục Nhập / Xuất (nằm bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 3 

Chọn mục Nhập hàng từ NCC từ danh sách xổ xuống

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 4 

Nhập thông tin Nhà Cung Cấp (tên, số điện thoại, địa chỉ,…) mà bạn nhập về.

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 5 

Tìm và chọn sản phẩm (theo Tên / Mã hàng / Mã vạch) trong ô Tìm kiếm

Bấm Thêm sản phẩm để đưa sản phẩm vào đơn Nhập hàng.

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Nhập lần lượt Số lượng, Giá nhậpGiảm giá (nếu có) vào các ô tương ứng.

 

Bước 6 

Nhấn vào nút Hoàn tất để hoàn tất việc nhập kho

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Trường hợp mua nợ Nhà Cung Cấp, bấm nút ở gần dòng Tiền mặt

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 Trường hợp thanh toán bằng hình thức khác, chọn trong danh mục xổ xuống.

Hướng dẫn Nhập Kho Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook