Bước 1

Xem thông tin công nợ của khách hàng tại [Báo Cáo] > [Báo Cáo Công Nợ] > [Tổng Quan Công Nợ]

Hướng dẫn quyết toán nợ cho Khách hàng - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Bạn có thể xem các giao dịch với khách hàng này bằng cách nhấn vào tên của khách hàng và vào thẻ [Giao dịch]

Hướng dẫn quyết toán nợ cho Khách hàng - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2

Thanh toán bằng cách bấm mục [Thanh Toán Thu] hoặc [Thanh Toán Chi] tương ứng của khách hàng

Hướng dẫn quyết toán nợ cho Khách hàng - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 

Cửa sổ [Khách Hàng] sẽ mở ra, điền số tiền khách hàng thanh toán, phương thức thanh toán và bấm nút [Lưu thông tin]

Hướng dẫn quyết toán nợ cho Khách hàng - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Bạn có thể để chức năng tự động trừ nợ theo thứ tự các giao dịch từ cũ đến mới, hoặc tùy chọn số tiền khách hàng thanh toán là dành cho giao dịch (hoặc nhiều giao dịch) nào đó…

Hướng dẫn quyết toán nợ cho Khách hàng - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales